Dani ambalaže

Institut za ambalažu i tiskarstvo

Tectus

HR EN

Opatija, hotel Ambasador
14. - 16. 5. 2009.


  
Dizajn: Luka Buchberger, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
Mentor: Aljoša Brajdić
Dizajn: Dalibor Kazija, Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
Mentor: Ljubica Marčetić-Marinović

Dizajn: Marino Krstačić Furić, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
Mentor: Aljoša Brajdić
Dizajn: Marina Mijatović, Studij dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Mentor: Ivan Doroghy

Dizajn: Negra Nigoević i Dragana Ileš, Studij dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Mentor: Ivan Doroghy
Dizajn: Marta Puntijar, Visoka škola tržišnih komunikacija Agora, Zagreb
Mentor: Tomislav Vlainić