Dani ambalaže

Institut za ambalažu i tiskarstvo

Tectus

HR EN

5. i 6. svibnja 2011.
Zagreb

Kategorija: CROPAK GODINE

Proizvod: Pjenušac Poj

Vlasnik proizvoda: Podrum Mladina, Jastrebarsko, Agrokor vina d.o.o., Zagreb
Dizajn: Sanja Kirinić, Agrokor - odjel za korporativnu promociju i dizajn, Zagreb
Proizvođač ambalaže: Birotehnik d.o.o., Oroslavje, Dabić d.o.o., Zagreb, Vetropack Straža, Hum na Sutli

Kategorija: STUDENTSKI RADOVI

Zadatak: Redizajn linije proizvoda - kozmetika s posebnom namjenom Suban
Student: Andrea Brajnović, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
Mentor: Aljoša Brajdić, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

Kategorija: AMBALAŽA INOZEMNOG PROIZVODA/SERIJE

Serija proizvoda 100% sok Fructal Natura
Vlasnik serije: Fructal d.d., Slovenija
Dizajn: Igor Arih, Arih d.o.o., Slovenija
Proizvođač ambalaže: Grafika Soča d.o.o., Slovenija

KATEGORIJA: GRAFIČKI DIZAJN AMBALAŽE

Proizvod: Dorina Fifty

Vlasnik proizvoda: Kraš d.d., Zagreb
Dizajn: Tomislav Jurica Kaćunić, Davor Rukovanjski, Bruketa&Žinić OM d.o.o., Zagreb
Proizvođači ambalaže: Reprint d.o.o., Zagreb i Lana Karlovačka tiskara d.d., Karlovac

Proizvod: HAND made for you
Vlasnik serije: HAND dizajn studio d.o.o., Zagreb
Dizajn: Vinko Pašalić, HAND dizajn studio d.o.o., Zagreb
Proizvođač ambalaže: Kerschoffset d.o.o., Zagreb

Sve nominirane za CROPAK 2011 pogledajte ovdje. (pdf 10 Mb)